Radio Club 't Gooi – Veron afdeling 15
RSS icon
 • Inzet van repeaters

  Gepost op 16 januari 2012 | 10:52 PA3FYG Geen reacties

  Onze algemeen seccretaris Eric-Jan Wösten, PA3CEV wijst ons op de volgende publicatie van Agentschap Telecom:

  Gebruik van repeaters

  Agentschap Telecom neemt zaken waar die niet in overeenstemming zijn met de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008.

  Repeaters: alleen met vergunning

  Een aantal zendamateurs heeft een radiostation dat op afstand kan worden bediend. Dit is toegestaan zolang de betreffende zendamateur de enige is die het radiostation kan bedienen voor het maken van een verbinding. Is dit radiostation ook door andere registratiehouders te bedienen voor het maken van een verbinding, dan functioneert dit radiostation als een repeater. Als geen vergunning is verleend voor onbemand frequentiegebruik, dan is dit radiostation feitelijk een illegale repeater. Voor repeaters geldt namelijk dat deze alleen zijn toegestaan als een vergunning is verleend door het agentschap.

  Overtreding

  Zendamateurs die dit soort gebruik van hun radiostation toestaan, zijn in overtreding. Agentschap Telecom gaat strenger controleren op dit gebruik en zal bij het constateren van overtredingen passende maatregelen nemen.

  Orginele link

  Plaats een reactie