Radio Club 't Gooi – Veron afdeling 15
RSS icon
  • Ledenvergadering VERON afd ‘t Gooi verplaatst naar 20 februari

    Wegens omstandigheden is de ledenvergadering welke gepland was op dinsdag 13 februari verplaatst naar dinsdag 20 februari.

    De ledenvergadering van de VRZA gaat wel door op 13 februari.