Radio Zendamateur Cursus 't Gooi

De gezamenlijke VERON & VRZA radiozendamateurcursus voor de N- en F-licentie gaat verder op de maandagen.
De cursus wordt gegeven door Wim – PAoWST, Joop – PA9JOO/P en Jac – PA2JAC.
Officieel start er vanaf september 2012 een cursus voor het behalen van het F-examen.
Bij genoeg belangstelling kan er ook een N -cursus gegeven worden.

Thans wordt er al elke maandag in ons clubgebouw ( in het voormalige Lucent-gebouw,
hoek Larenseweg – Jan van de Heydenstraat te Hilversum),
les gegeven als voorbereiding op de officiële start.

De groep bestaat op het moment uit 9 personen, waarvan de meeste inmiddels reeds het N-diploma behaald hebben.
Tot aan de zomer worden de meest lastige onderwerpen breed behandeld,
zodat er in september geen al te grote kennisverschillen zullen zijn.
Ook wordt er aandacht besteed aan het werken met een rekenmachientje.
Kortom voor de genen die ook van plan zijn om door te gaan, kom naar de lessen op de maandagavond.
Tevens zijn uiteraard ook alle aspirant-amateurs van harte welkom voor de N opleiding.

Onze afdeling verzorgt al vele jaren een cursus voor zendamateurs.
De laatse jaren is deze cursus door enkele leden uit het Gooi gegeven op een informele wijze;
ondanks dat mocht de cursus zich verheugen op een behoorlijke belangstelling van aspirant zendamateurs.

Om het voor meer mensen mogelijk te maken om deel te nemen aan de cursus heeft het bestuur
van de VERON afdeling het Gooi ervoor gekozen om binnen het bestuur 1 persoon te belasten
met alle zaken die met de cursus te maken hebben.

Bij deze persoon kunt u al uw vragen op het gebied van de cursus kwijt,
ook kunt u zich daar op geven om deel te nemen aan de cursus.

Het is geen verplichting om lid te zijn van een van de verenigingen maar het wordt wel aanbevolen
omdat u zich dan al een beetje kan inleven in onze mooie hobby.

Kom gerust een keer kijken / kennis maken. ( start 20.00 uur )

De contactpersoon voor alles wat met de cursus te maken heeft is:

Peer Touber PA2PBT
tel: 0623 132682
E-mail: pa2pbt@amsat.org
Niet overdag bellen want hij is vaak erg druk.