PI4RCG

Radio Club 't Gooi – Veron afdeling 15
RSS icon
 • Venhorst verloting Yaesu FT-70D dual-band System Fusion portofoon

  Gepost op 3 november 2017 | 11:21 PA5AP 2 reacties

  Johan Venhorst stelt twee prijzen beschikbaar:
  1e prijs de Yaesu FD-70D portofoon
  2e prijs een frequentieteller tot 2,4 GHz

  Er is wel een restrictie dat de twee prijzen
  niet bij dezelfde persoon terecht komen.


   

   

   

   

  Communicatie Centrum Venhorst stelt een Yaesu FT-70D portofoon beschikbaar om te verloten op de RCG verkoopavond op dinsdag 28 november.
  Hiervoor zijn loten te koop à 1 Euro per stuk op de verenigingsavonden en op de verkoopavond zelf.
  De trekking zal geschieden rond 22.00 uur op dinsdag 28 november.
  Als je een lot gekocht hebt in de voorverkoop, dan moet je wel op 28 november aanwezig zijn, ben je niet aanwezig en jouw lot wordt getrokken, dan wordt er opnieuw getrokken en gaat de portofoon naar iemand die wel aanwezig is.
  De opbrengst van de loterij komt geheel ten goede aan de RCG clubkas.

 • 28 november – Jaarlijkse verkoping bij RCG

  Gepost op 26 oktober 2017 | 12:57 PA5AP Geen reacties


  Dinsdagavond 28 november houdt de VERON afd ‘t Gooi weer de jaarlijkse verkoping.
  De verkoping begint om 20.30 uur (half negen), spullen kunnen worden ingebracht tot een half uur voor de verkoping.
  Van de verkochte goederen is 10% voor de clubkas, bij goederen die aan de club geschonken worden is 100% voor de clubkas.

  Op de clubavonden zijn er ook regelmatig spullen te koop waarvan de opbrengst geheel voor de clubkas is. Kom vooral eens langs om te kijken en te kopen

 • Onthulling Leo Bak Zaal bij Radio Club ‘t Gooi

  Gepost op 18 oktober 2017 | 17:07 PA5AP 1 reactie

  Maandag 16 oktober was er na de crematie van Leo PA2LBA een gezellig samenzijn in de Radiokelder om onder het genot van een drankje herinneringen op te halen aan het leven van Leo.
  Er werd niet alleen over Leo gepraat, maar hij wordt ook geëerd met een ruimte in de kelder die voortaan zijn naam zal dragen.
  Leo was een echte knutselaar, dus wat is toepasselijker dan de ‘Laboratorium Suite’ om te dopen tot: Leo Bak Zaal.

  Hieronder een video verslag door Thijs PA5TYS van de onthulling:

 • SK Leo Bak – PA2LBA

  Gepost op 6 oktober 2017 | 00:25 PA5AP 4 reacties

   

   

   

   

   

   

   

  Op donderdag 5 oktober 2017 is op 80 jarige leeftijd van ons heengegaan

  OM Leo Bak PA2LBA

  Leo was een fervent bezoeker van de afdelingsbijeenkomsten van Radioclub ’t Gooi, tot zeer kort voor zijn overlijden zette hij alles op alles om de clubavonden bij te wonen. Hij liet zich daarbij door niets of niemand tegenhouden, zelfs niet toen hij al zeer ernstig ziek was. Zijn ijzeren doorzettingsvermogen bleek al vroeg in zijn carrière als radioamateur uit het feit dat hij zowel zijn C-machtiging in 1977 als het morse-examen twee jaar later in 1 keer heeft gehaald.

  Leo had binnen de hobby twee grote liefdes: het vossenjagen en de zelfbouw. Ondanks dat hij zichzelf niet als een groot talent op het gebied van elektronica beschouwde heeft hij toch vele projecten succesvol afgerond, zoals vele antennes, een 23cm transceiver naar ontwerp van PE1JPD en heel recent nog een FM-omroep ontvanger. Bijzonder trots was hij daarbij terecht op de mechanische afwerking van het geheel.

  In de tijd dat er op de afdeling nog vrijwel wekelijks vossenjachten werden gehouden zorgde Leo er altijd voor net niet te winnen; de winnaar moest namelijk de volgende jacht uitzetten, en dan kan je natuurlijk niet mee jagen. En jagen, dat was toch echt het leukste, dus daar ging Leo voor, en dat natuurlijk met de door hemzelf gebouwde HB9CV.

  Leo hechtte er grote waarde aan om in het bijzijn van vrienden en in zijn eigen vertrouwde omgeving te sterven. Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar aan al die leden van Radioclub ’t Gooi die dat mogelijk hebben gemaakt. In het bijzonder danken wij Maurits PA0MMD, Peer PA2PBT, Ap PA5AP en Remco PA3FYM voor hun niet aflatende inzet voor Leo.

  Met Leo verliest de radioclub ’t Gooi een markant lid. We zullen hem zeker missen.

  Bestuur en leden van Radioclub ’t Gooi.

  Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Leo op zondag 8 oktober
  van 14.00 uur tot 15.00 uur in het uitvaartcentrum van de Gooise Uitvaartverzorging Den Hull, Utrechtseweg 11 te Hilversum.

  De uitvaartceremonie wordt gehouden op maandag 16 oktober om 15.00 uur (de aula is vanaf 14.45 geopend) in de aula van crematorium Hilversum op de begraafplaats Zuiderhof, Kolornseweg 13 te Hilversum.

   

 • 10 oktober – Videopresentatie Ballonvossenjacht 2017

  Gepost op 24 september 2017 | 14:25 PA5AP Geen reacties

  Dinsdagavond 10 oktober wordt er een video gedraaid welke door Otto PD2ODR
  is gemaakt over de onlangs gehouden ballonvossenjacht.

 • 3 oktober – Vergadering leden en bezoekers van Radio Club ‘t Gooi

  Gepost op 24 september 2017 | 12:22 PA5AP Geen reacties

  Beste OM & (X)YL

  Mogen wij u uitnodigen om dinsdag 3 oktober naar de radioclub te komen.

  Wij zouden graag een statusupdate over onze afdeling willen geven en een aantal zaken bespreken waar we tegen aan lopen.

  Aangezien we op de jaarvergadering een volle agenda hebben komt het daarom op neer dat we een  presentatie van de feiten geven zonder dat we de tijd hebben voor een uitgebreide dialoog.

  Het lijkt ons een goed idee om op een clubavond de lopende zaken te bespreken en een opinie van onze leden te vragen zodat we wellicht sommige dingen op een andere of betere manier kunnen organiseren

  Ook geeft het ons de mogelijk om lopende zaken vanuit het hb met jullie te bespreken

  Een beetje het idee van een jaarvergadering zonder de tijdsdruk en de drukke agenda

  We zullen er wel naar streven om heet kort en bondig te houden

  Met vriendelijke groeten

  Namens

  Het Bestuur van radioclub ’t Gooi

  De afdeling ’s besturen van de Veron en de VRZA

  Dennis Bosheck

 • 31 oktober – Lezing over MRI scanners door professor U. vd Heide

  Gepost op 23 september 2017 | 15:46 PA5AP 1 reactie

  MRI: magneetvelden en radiofrequente straling voor medische beeldvorming
  MRI, of Magnetic Resonance Imaging, is een veelgebruikte techniek voor het maken van medische beelden. De techniek maakt gebruik van een sterk magneetveld, maar het MRI signaal waaruit beelden worden opgebouwd bestaat uit electromagnetische straling. Een MRI scanner bevat daarom een of meerdere RF zenders. Het signaal wordt opgevangen door spoelen (antennes) die dicht bij de patient worden geplaatst.

  In de voordracht zal worden uitgelegd wat de principes zijn van MRI, en hoe uit een combinatie van RF signalen een beeld kan worden opgebouwd. De lineare relatie tussen de sterkte van het magneetveld en de frequentie van de radiosignalen vormt de basis voor het principe van plaatscodering: door gradienten in het magneetveld te manipuleren, wordt de frequentie van het MRI signaal ook gevarieerd. Hiermee kan een relatie worden gelegd tussen de plaats waar het signaal ontstaat en de frequentie en fase van het radiosignaal dat wordt ontvangen.

  MRI wordt vooral gebruikt binnen de diagnostiek. Patienten krijgen een MRI scan zodat een dokter, de radioloog, kan bekijken of er afwijkingen te zien zijn die mogelijke klachten kunnen verklaren. Vanwege de hoge kwaliteit van de beelden, wordt MRI ook in toenemende mate toegepast tijdens een behandeling. Bij een behandeling met radiotherapie worden patienten met kanker bestraald met behulp van een lineaire versneller. Sinds kort bestaat er een lineaire versneller die geintegreerd is met een MRI scanner. Dit biedt de mogelijkheid om te zien wat wordt bestraald op het moment van de behandeling. De technische uitdaging om de integratie van een lineaire versneller en een MRI te realiseren zal worden besproken.

  Professor Uulke van der Heiden

 • Zondag 17 september – PI4RCG op Hilversum actief

  Gepost op 8 september 2017 | 20:00 PA5AP Geen reacties

  Zondag 17 september staat PI4RCG met een kraam op het marktplein in Hilversum om onze mooie radiohobby te promoten.
  Kom gezellig langs of (nog beter) kom een uurtje helpen achter de kraam.
  Voorheen was dit evenement bekend als de ‘vrijetijdsmarkt in Hilversum’.
  Kijk voor meer informatie op de website van Hilversum actief.

 • 26 september – Lezing over loop antennes door Hans Verkaik PA3ECT

  Gepost op 8 september 2017 | 12:01 PA5AP 1 reactie

  Hans heeft veel onderzoek gedaan naar Magnetic Loops en er veel ervaring  mee opgedaan; zowel met het bouwen als het werken in de praktijk.

 • 29 augustus – Lezing door Remco PA3FYM over SRON

  Gepost op 7 augustus 2017 | 11:28 PA5AP 1 reactie

  Dinsdagavond 29 augustus een interessante lezing door Remco PA3FYM over SRON.
  Remco legt ons deze avond uit wat radio in het ruimte onderzoek betekent
  en vooral wat de technische verschillen en overeenkomsten zijn.

  https://www.sron.nl/