Radio Club 't Gooi – Veron afdeling 15
RSS icon
 • LAATSTE KANS: VAN ‘N’ NAAR ‘F’ IN 10 WEKEN

  Start op 20 maart en… SLAAG op 24 mei in Vlaardigen
  Dankzij Kruyff-tempo. Uw swingende docent: PA9JOO/P

  Aanmelden (snel!) https://radio-examen.nl/?page_id=24

 • Mededeling Service Bureau VERON

  veronlogo100
  Het VERON Service bureau heeft een aantal nieuwe uitgaven welke zeer interessant zijn voor de cursisten van de N- en F-opleiding binnen de afdeling.

   


  Examenopgaven van F examens

  voorplaat examenopgaven 8Het heeft even geduurd maar er is een nieuw boekwerk met examenvragen voor de F zendvergunning.
  Dit boekwerk is tot stand gekomen door alle 20 examens vanaf 3 december 2008 tot en met 22 mei 2013 te bundelen met de bijbehorende antwoorden. In totaal gaat het om 1000 examenvragen. Het boekwerk is mede tot stand gekomen door de welwillende medewerking van de Stichting Radio Examens. Het boek heeft dezelfde grootte in stand gehouden als de examenopgaven zodat er voldoende ruimte is om zelf aantekeningen/uitwerkingen bij de vragen te maken.
  De kosten bedragen voor leden €12,50 en voor niet leden €15,00.
  Het boek is verkrijgbaar bij het Service Bureau onder artikelnummer 841

   

  Examenopgaven van N examens

  N examenNa het boek Examenopgaven van F examens kon het boek Examenopgaven van N examens niet uitblijven. Dit zeer omvangrijke boekwerk bevat alle N examens van eind december 2008 tot medio 2013 met de bijbehorende antwoorden. Er zijn ca 1200 examenopgaven opgenomen.
  Ook dit boek heeft dezelfde grootte als de examenopgaven zodat er voldoende ruimte is om zelf aantekeningen/uitwerkingen bij de vragen te maken.
  Het boekwerk is mede tot stand gekomen door de welwillende medewerking van de Stichting Radio Examens.
  De kosten bedragen voor leden €13,50 en voor niet leden €17,50.
  Het boek is verkrijgbaar bij het Service Bureau onder artikelnummer 842.

   

  Praktijkboek
  Werkboek voor cursisten

  praktijkboek184Tijdens de 71e Verenigingsraad van de VERON in 2010 werd een voorstel aangenomen om te komen tot het opstellen van een praktijkboek zodat ook zij die minder technische ervaring hebben met de opgedane kennis zelf aan de slag kunnen maar dat ook bruikbaar is als werkboek bij de bestaande theorieboeken van de N- en F-cursus.

  Tijdens de Dag voor de Radio-amateur op 2 november 2013 werd het boek gepresenteerd.

  Het fraai uitgevoerde boek in ringband bevat 210 pagina’s met vele kleurafbeeldingen. Het boek kwam tot stand onder eindredactie en opmaak van Rob Soulier, PA3AXI.
  Aan dit boek werkten voorts mee PA0EVO, PA0HMW, PA0JPG, PA0WRT en PA0MLH. Fotografie werd o.m. verzorgd door PA3GAA. Suggesties werden ontvangen van PA0XAB en PA3AGF.

  Door het toepassen van een ringband is het boek gemakkelijk open te slaan bij gebruik op de werktafel. De vele tekeningen en foto’s geven een goed beeld hoe e.e.a. na te bouwen en hoe gebruik te maken van diverse gereedschappen.
  Het boek bevat een drietal hoofdstukken t.w. een hoofdstuk met 50 proeven, een hoofdstuk over mechanische bewerkingen en een hoofdstuk Bouwproject FET-dipper.
  Deze FET dipper kan niet alleen resonatiefrequenties meten van 1,5MHz tot 84MHz maar daarnaast kun je met deze dipper ook nog velerlei andere projecten maken. Denk daarbij aan een laagfrequent en hoogfrequent meetsonde, een milliwattmeter tot maximaal 0,5 W over 50 Ohm, een kristallentester, een veldsterktemeter voor golflengtes van 2 meter tot 23 cm, een hoogfrequent stroomtang, een actieve VSWR-meter, een VXO optimalisator en niet te vergeten een direct conversie SSB ontvanger voor de 20, 40 en 80 meterbanden.

  Kortom een boek dat zeker voor de beginnende amateur van groot praktisch nut is.

  De kosten bedragen voor leden €22,50 en voor niet leden €27,50.
  Het boek is verkrijgbaar bij het Service Bureau onder artikelnummer 843.

  Kees Murre, PA2CHM,
  secretaris Stichting Service Bureau VERON

  Postadres: Postbus 1166, 6801 BD Arnhem

  Ons kantoor: Driepoortenweg 35, 6827 BP Arnhem
  (geopend maandag t/m vrijdag, van 8.00 uur tot 12.00 uur)

  Telefoon: (026) 442 67 60 – alleen tijdens kantooruren
  Fax: (026) 368 58 99
  E-mail: veronsb @ veron.nl

 • Cursus zendamateur VERON afdeling het Gooi

  Wim PA0WST voor de klas

  Op 7 oktober starten wij weer met onze cursus voor de N en de F machtiging.
  Wij beginnen voor in het boek om iedereen de gelegenheid te geven om zijn kennis weer te verfrissen.
  Dit betekent dat de eerste weken de kandidaten voor N en F bij elkaar zitten,
  het streven is om  dan -afhankelijk van hoe snel de F kandidaten in het ritme zitten-
  weer een aparte cursus speciaal voor de F kandidaten te geven op de woensdag avonden.

  De eerste avonden zal Jacques PA2JAC de avonden leiden, later zal Wim PA0WST
  bijspringen en eventueel de F avonden gaan verzorgen.
  Op de eerste avond zal informatie gegeven worden over prijs en verkrijgbaarheid van het laatste cursus boek, dan kunt u ook eventueel bij ons bestellen.

  De cursus wordt gegeven in de VERON radiokelder van het Lucent gebouw aan de
  Jan van der Heijdenstraat 36-38 te Hilversum.
  Vanaf 19.30 is de deur open en we starten om 20.00 uur, afhankelijk van de gestelde vragen zal de avond tot c.a. 22.30 duren.
  De koffie is gratis, frisdrank en dergelijke dient contant te worden afgerekend met de cursus leider.
  Elke avond dient u aan de cursusleider het cursus geld te voldoen :  € 5,00 per avond.

  Geeft u aub zo spoedig mogelijk op bij : Peer Touber PA2PBT
  E-mail adres : pa2pbt@amsat.org of eventueel telefonisch:
  0623 132682  (graag na 18,30 uur)

 • Cursus Radio Zendamateur F-licentie naar de maandagavond

  Vanaf maandag 12 november wordt de cursus Radio Zendamateur F-licentie
  op de maandag gehouden.
  Wegens gebrek aan N kandidaten hebben dit seizoen nog geen aparte N cursus kunnen opzetten.
  Als er zich voldoende kandidaten aanmelden zal dit wellicht gaan veranderen dus meld je aan …..

  Meer informatie is te vinden op onze Cursuspagina

 • Woensdag 19 september gaat de N/F zendamateur cursus weer van start

  Ook dit jaar starten we weer een cursus om uiteindelijk examen te kunnen doen voor de vergunning F of N.

  De cusus wordt gegeven elke woensdag avond in de kelder van het Lucent gebouw op de hoek van de Larenseweg en de Jan van der Heijdenstraat.
  Vanaf 19 september heten wij u welkom vanaf 20,00 uur.
  Als cursus boek wordt het cursus boek van de Veron aanbevolen.
  Een rekenmachine is vereist om de diverse opgaven te kunnen maken, u wordt ook geleerd hoe daar mee om te gaan. Aanbevolen wordt de rekenmachine aan te schaffen in overleg met de docenten.
  In de praktijk worden de N en de F cursisten met de zelfde stof geconfronteerd, later in het jaar zal er een deling kunnen ontstaan.
  De kosten bedragen € 4,00 per avond, er is gratis koffie, frisdrank dient men te betalen
  (€ 1,25 per blikje).

  In de loop der jaren hebben we ervaren dat een hoog percentage van de cursisten  de eerste keer slaagt voor het examen.
  Voorwaarde is dan wel dat je regelmatig op de cusus avonden komt en ook thuis er wat aan doet.

  Het leuke van onze cursus is dat geslaagden vaak nog enige tijd blijven komen om nieuwe cursisten te helpen en ook voor de sfeer.

  Als je ook wilt deelnemen aan de cursus zendamateur neem dan contact op met :
  Peer Touber    PA2PBT
  Tel: 0623 132682    ‘s avonds
  Of mail: pa2pbt@amsat.org
  Of: pa2pbt@pi4rcg.nl

 • Cursus zendexamen

  In het `t Gooi wordt weer een cursus zendamateur gegeven.

  Officieel start er vanaf september 2012 een cursus voor het behalen van het F-examen. Bij genoeg belangstelling kan er ook een N -cursus gegeven worden.

  Thans wordt er elke maandag in ons clubgebouw ( Lucent gebouw in Hilversum ) les gegeven, als voorbereiding op de officiële start.

  De groep bestaat op het moment uit 9 personen, waarvan de meeste inmiddels reeds het N-diploma behaald hebben.

  Tot aan de zomer worden de meest lastige onderwerpen breed behandeld, zodat er in september geen al te grote kennisverschillen zullen zijn. Ook wordt er aandacht besteed aan het werken met een rekenmachientje.

  Kortom voor de genen die ook van plan zijn om door te gaan, kom naar de lessen op de maandagavond.

  Tevens zijn uiteraard ook alle aspirant-amateurs van harte welkom voor de N opleiding.

  De cursusleiders zijn:

  F-curcus : Wim Stoutenbeek PA0WST en  Joop Van Zeeland PA9JOO.

  N-curcus : Jaques Barmentloo PA2JAC.

  Aanmelden en info via de contactpersoon Peer PA2BBT, zie ook de tab “Curcus

  Kom gerust een keer kijken / kennis maken. ( start 20.00 uur )

  73 Wim PA0WST