Radio Club 't Gooi – Veron afdeling 15
RSS icon
 • Computergeheugen gebaseerd op atoomkernspin

  Gepost op 6 januari 2011 | 10:52 PA5AP Geen reacties

  Natuurkundigen van de University of Utah zijn er in geslaagd om informatie gedurende 112 seconden op te slaan in de magnetische spinrichting van de kernen van fosforatomen. De opgeslagen informatie kon gedurende deze periode meerdere malen elektronisch worden uitgelezen. Met de resultaten van het onderzoek is een eerste stap gezet in de richting van het kleinste (kwantum-)computergeheugen ter wereld.
  Voordat het echter zover is zullen eerst nog wat technische barriëres moeten worden overwonnen. Het nieuwe geheugen werkt nu nog alleen bij extreem lage temperatuur en er zijn krachtige magneetvelden voor nodig.

  Het experimentele geheugen bestaat uit een dun met fosfor verontreinigd plakje silicium waarop elektroden zijn gemonteerd. Het plakje wordt gekoeld tot 3,2 kelvin. Vervolgens worden de elektronen van de fosforatomen met behulp van magneetvelden van 8,59 tesla (200.000 maal sterker dan het aardmagnetisch veld) in één richting geplaatst.
  Een één of een nul wordt geschreven door de elektronenspin te wijzigen. Dat gebeurt met elektromagnetische velden met frequenties dichtbij het teraherzgebied. Vervolgens wordt de spininformatie van de elektronen met behulp van radiogolven in het FM-gebied overgebracht op de magnetische spin van de atoomkernen.
  Lezen gebeurt weer met bijna-teraherzfrequenties waarmee de informatie van de kernen op de elektronen wordt overgebracht. Hierbij ontstaat een elektrische stroom die een maat is voor de opgeslagen informatie.

  Meer info:
  http://www.unews.utah.edu/p/?r=120610-2

  Bron: Elektor

  Plaats een reactie